VOICE ACTORS

 

Personnage interprété
Nom du Voice actor
Visage du Voice Actor
Alba Meira
Randy Ladner
Keiichi Namba
Mayumi Shintani
Haruna Ikezawa
Monster Maetsuka
Atsushi Yamanishi
Harumi Ikoma
Eiji Yano
Chae Lim
Allie Moss
Hirotuki Arita
Monster Maetsuka
Ria Ogata
Yoshinori Shima
Kong Kuwata
Duke
Kiyoyuki Yanada
Yoshinori Shima
Haruna Ikezawa
Gai Tendô
Nobuyuki Hiyama
Koji Ishii
Kong Kuwata
Masaki Usui
Toshimitsu Harai
Ayako Kawasumi
Norio Wakamoto
Kunihiko Yasui
Kazuya Hichijo
Nobuyuki Hiyama
Yuuki Matsuda
Nosomu Sasaki
Masae Yumi
Satoshi Hashimoto
Harumi Hikoma
Eiji Yano
Yumi Kakazu
Mitsuo Iwata
Masahiro Nonaka
Yoshinori Shima
Lien Neville
Fumiko Inoue
Takaya Kuroda
Mami Kingetsu
Luise Meyrink
Hiroko Tsuji
Akoya Sogi
Hiroko Tsuji
Katsuyuki Konishi
Tomoko Kawakami
Mignon Beart
Miwa Yasuda
Ai Nonaka
Reiko Chiba
Nagase
Ryoko Tanifuji
Ninon Behart
Jessica Wachsman
Ria Ogata
Monster Maetsuka
Eiji Takemoto
Mantarou Koichi
Rock Howard
Eiji Takemoto
Toshimitsu Arai
Masaki Usui
Koji Ishii
Toshimitsu Arai
Hidetoshi Nakamura
Shô Hayate
Hiroyuki Inoue
Eiji Yano
Hazuki Nishikawa
Takehito Koyasu
Silver
Hiroyuki Harita
Soirée Meira
Zohar Adner
Eiji Tsuda
Satoshi Hashimoto
Hikaru Hanada
Kaori Minami
Masae Yumi
Shiho Kikuchi
Kaori Horie
Toshimitsu Arai